Cennik Parku Wodnego

 1. Kontakt z Kasą Parku Wodnego : 74 660 93 12

  1. Park wodny – w zależności od wybranej taryfy cena dotyczy 65 lub 185 minutowego pobytu. Po przekroczeniu wykupionego czasu następuje naliczanie minutowe w wysokości – 40 gr, za każdą rozpoczętą minutę. Dla osób korzystających z basenu wejście do saun jest dodatkowo płatne – 40 gr za każdą rozpoczętą minutę. Czas spędzony w saunie nie wlicza się do czasu przewidzianego dla wybranej taryfy.
  2.  Sauny – obowiązuje wyłącznie naliczanie minutowe w wysokości – 40 gr za każdą rozpoczętą minutę.
  3. Bilety ulgowe: dzieci w wieku 3-7 lat, młodzież szkolna, studenci do 25 lat, emeryci, renciści, osoby powyżej 65 lat, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do lat 16, wyłącznie po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej, studenckiej, legitymacji emeryta, rencisty, inny dokument tożsamości ze zdjęciem).
  4. Bezpłatny wstęp przysługuje: dzieciom do 3 lat, opiekunowi osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekunowi osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 oraz weteranom i weteranom poszkodowanym. Bezpłatny wstęp opiekuna osoby niepełnosprawnej obejmuje czas pobytu równy czasowi pobytu osoby nad którą sprawuje opiekę. Po przekroczeniu tego czasu następuje naliczanie minutowe według stawek określonych w punkcie 1 i 2. Zasady dotyczące bezpłatnego wstępu dla weteranów i weteranów poszkodowanych określa zarządzenie Prezesa Zarządu nr 63/2019.
  5. Wstęp grupowy: bezpłatne wejście dla dwóch opiekunów min. 15-osobowej grupy dzieci lub młodzieży szkolnej. Warunkiem uzyskania wstępu grupowego jest jego zgłoszenie z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.
  6. Bilet rodzinny: 185 minutowy pobyt dla rodziny 4 osobowej, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Dopłata za każde kolejne dziecko dotyczy rodziny składającej się z więcej niż 4 osób. Po przekroczeniu czasu przewidzianego w taryfie nastąpi naliczanie minutowe dla każdej osoby według stawek określonych w punkcie 1. Dzieci powinny się legitymować dokumentem uprawniającym do zniżki, o którym mowa w pkt. 3
  7. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA-ZDRÓJ.
  8. Dla osób, które regularnie korzystają z parku wodnego oferujemy Kartę Stałego Klienta. Szczegóły w regulaminie Programu Lojalnościowego – www.aqua-zdroj.pl/regulamin_program_lojalnosciowy.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl