Cennik Parku Wodnego

Bilet wstępu normalny

Godziny 1 godzina 2 godziny + 1 godzina GRATIS!
6.00 – 13.00 12 zł 19 zł
13.00 – 22.00 15 zł 24 zł

Bilet wstępu ulgowy

Godziny 1 godzina 2 godziny + 1 godzina GRATIS!
6.00 – 13.00 8 zł 13 zł
13.00 – 22.00 11 zł 18 zł

Bilet wstępu rodzinny

Godziny 3 godziny
6.00 – 22.00 59 zł
dopłata za kolejne dziecko 6 zł

  1. Park Wodny – w zależności od wybranej taryfy cena dotyczy 60 lub 180 minutowego pobytu. Po przekroczeniu wykupionego czasu następuje naliczanie minutowe w wysokości: park wodny ulgowy – 30 gr, park wodny normalny – 40 gr. Dla osób korzystających z parku wodnego wejście do saunarium jest dodatkowo płatne – ulgowy 40 gr, normalny 50 gr za każdą rozpoczętą minutę. Czas spędzony w saunarium nie wlicza się do czasu przewidzianego dla wybranej taryfy.
  2. Bilety ulgowe: dzieci w wieku 3-7 lat, młodzież szkolna, studenci do 25 lat, emeryci, renciści, osoby powyżej 65 lat, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do lat 16, wyłącznie po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej, studenckiej, legitymacji emeryta, rencisty, inny dokument tożsamości ze zdjęciem).
  3. Bezpłatny wstęp przysługuje: dzieciom do 3 lat, opiekunowi osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekunowi osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 oraz weteranom i weteranom poszkodowanym. Bezpłatny wstęp opiekuna osoby niepełnosprawnej obejmuje czas pobytu równy czasowi pobytu osoby nad którą sprawuje opiekę. Po przekroczeniu tego czasu następuje naliczanie minutowe według stawek określonych w punkcie 1 dla biletu ulgowego. Szczegóły dotyczące bezpłatnego wstępu dla weteranów i weteranów poszkodowanych można znaleźć w zarządzeniu nr 63/2019.
  4. Wstęp grupowy: bezpłatne wejście opiekuna min. 15-osobowej grupy dzieci lub młodzieży szkolnej. Warunkiem uzyskania wstępu grupowego jest jego zgłoszenie z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.
  5. Bilet rodzinny: 180 minutowy pobyt rodziny, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Dopłata za każde kolejne dziecko dotyczy rodziny składającej się z więcej niż 4 osób. Po przekroczeniu czasu przewidzianego w taryfie nastąpi naliczanie minutowe dla każdej osoby według stawek określonych w punkcie 1 dla biletu ulgowego.
  6. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ.
  7. Karta Stałego Klienta – oferujemy dla osób, które regularnie korzystają z parku wodnego. Szczegóły w regulaminie Programu Lojalnościowego – www.aqua-zdroj.pl/regulamin_program_lojalnosciowy.

 

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl