Cennik Tenis Stołowy

Kontakt ze Strefą Sport Kasa: 74 660 93 13

Ceny wynajmu: Normalny Ulgowy
Wynajem stołu cena za 1 godz. wynajmu 22 zł 12 zł
Wynajem całej sali wraz z 6 stołami 1 godz. 75 zł x
Wynajem całej sali wraz z 6 stołami 1 doba 600 zł x
Karnet miesięczny (bez sprzętu) 80 zł 50 zł
Treningi indywidualne
Trening z robotem (bez sprzętu i stołu) 10 zł 10 zł
Trening indywidualny z trenerem (cena zawiera wynajęcie stołu) 50 zł 40 zł
Treningi grupowe
2 osoby 70 zł 60 zł
3 osoby 80 zł 70 zł
4 osoby 90 zł 80 zł
  1. Tenis Stołowy – cena za godzinę wynajmu stołu.
  2. Jednorazowo, stół można wynająć maksymalnie na 2h.
  3. Bilety ulgowe: dzieci w wieku 3-7 lat, młodzież szkolna, studenci do 25 lat, emeryci, renciści, osoby powyżej 65 lat, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej, studenckiej, legitymacji emeryta, rencisty).
  4. Bezpłatny wstęp przysługuje: dzieciom do 3 lat, opiekunowi osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekunowi osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16. Bezpłatny wstęp opiekuna osoby niepełnosprawnej obejmuje czas pobytu równy czasowi pobytu osoby nad którą sprawuje opiekę. Po przekroczeniu tego czasu następuje naliczanie minutowe według stawek określonych w punkcie 1 dla biletu ulgowego.
  5. Wstęp grupowy: bezpłatne wejście opiekuna min. 15-osobowej grupy dzieci lub młodzieży szkolnej. Warunkiem uzyskania wstępu grupowego jest jego zgłoszenie z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.
  6. Wstęp rodzinny: bilety ulgowe dla członków co najmniej 3-osobowych rodzin, w tym maksymalnie 1. osoby dorosłej.
  7. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl