Regulamin kart rabatowych

1.Karta rabatowa wydawana jest bezpłatnie, po zarejestrowaniu danych klienta w systemie. Stanowi bezgotówkową formę płatności w Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA-ZDRÓJ.

2.Kartę można doładować podczas pierwszej wizyty jedną ze wskazanych kwot i korzystać z oferty Centrum w zależności od potrzeb i wolnego czasu. Do każdej kwoty zostanie naliczony rabat na usługi w Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ, według następującego schematu:

Kwota zakupu

Rabat

Czas ważności

50,00 zł

10%

50 dni

100,00 zł

15%

100 dni

200,00 zł

20%

150 dni

400,00 zł

25%

200 dni

Rabat naliczany jest każdorazowo przy skorzystaniu z usług od ceny zgodnej z obowiązującym cennikiem. Rabaty nie sumują się.

3. Kartami rabatowymi można dokonywać płatności za usługi w Parku Wodnym i Strefie Sport (baseny, saunarium, siłownia, fitness, korty do squasha, stoły do tenisa stołowego). Po przekroczeniu czasu opłaconego w Parku Wodnym lub Saunarium, naliczana jest taryfa minutowa, zgodnie z cennikiem, którą uregulować można przy wyjściu również kartą rabatową lub gotówką.

4. Kartami rabatowymi nie można dokonywać płatności za usługi w Hotelu, Restauracji, Barze, Centrum Odnowy i Rehabilitacji SPORT & SPA, Hali Widowiskowo-Sportowej. Nie można również regulować płatności za zakup treningów personalnych, karnetów, towarów (np. napojów), regulować płatności za imprezy (np. Urodziny w AQUA ZDROJU), wejść w ramach Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+ oraz biletów rodzinnych.

5. W razie niewykorzystania środków na karcie w określonym terminie, karta ulega anulowaniu.

6. Przedłużenie ważności karty następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (z powodu udokumentowanych zdarzeń losowych). Podanie wraz z zaświadczeniem należy złożyć w Biurze Zarządu Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua- Zdrój. Maksymalny okres przedłużenia terminu ważności wynosi 12 miesięcy od daty zakupu karty.

7. W przypadku posiadania na karcie środków i doładowania, kwoty sumują się.

8. Karta rabatowa honorowana jest na okaziciela indywidualnego/wejścia rodzinne.

9. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 10 zł.

10. Kartą rabatową nie można opłacać wejść grupowych określonych osobną umową i specjalną taryfą (rabaty nie sumują się).

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl