Regulamin gry – badminton – ferie zimowe

1. ORGANIZATOR:

Aqua Zdrój w Wałbrzychu/ PSP 21 / PG 7

2. TERMIN I MIEJSCE:

Zgodnie z harmonogramem

3. KATEGORIE WIEKOWE:

Dziewczęta i chłopcy do 20 roku zycia ? młodzież ucząca się

4. PUNKTACJA

Każdy turniej będzie punktowany oddzielnie

4. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia lub potwierdzenie udziału każdorazowo u instruktora 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Ilość miejsc ograniczona ? W ZALEŻNOŚCI OD POJEMNOŚCI SALI

5. KLASYFIKACJA GENERALNA

W czasie trwania akcji prowadzona będzie klasyfikacja generalna za 2 tygodnie rozgrywek. Sposób naliczania punktów zależny od ilości startujących osób, np. przy czterech osobach za miejsce pierwsze 4 pkt, II ? 3pkt, III ? 2pkt, IV ? 1pkt.

6. SYSTEM ROZGRYWEK

System rozgrywek będzie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych osób i może być: pucharowy grupowy

7. PRZEPISY

Do zawodów będą dopuszczani tylko ci zawodnicy i zawodniczki którzy mają zezwolenie od rodziców na udział w imprezie lub zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach tego typu – do gry na halę używane może być wyłącznie obuwie tzw. ?miękkie? tj. trampki, tenisówki itp., – wynik spotkania ustalony spotkaniu i podanym do sędziego jest ostateczny i nie ulega weryfikacji, – pozostałe przepisy gry zgodnie z obowiązującymi przepisami PZB.

8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia lub potwierdzenie udziału każdorazowo u organizatora 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek

9. NAGRODY

Wręczanie nagród na zakończenie akcji, wg klasyfikacji generalnej, 3 najlepszych uczestników otrzymuje okolicznościowe nagrody

10. UWAGI KOŃCOWE

– turniej sędziować będą sędziowie Aqua Zdrój w Wałbrzychu,

– o wszystkich sprawach spornych wynikających z przepisów gry, podczas trwania Turnieju decyduje Sędzia Główny Turnieju,

– o wszystkich sprawach związanych z organizacją Turnieju decyduje Organizator,

– uczestnicy potwierdzą znajomość Regulaminu własnoręcznym podpisem,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione wartościowe rzeczy oraz sprzęt sportowy, na terenie obiektu,

– zawody ubezpieczone przez Aqua Zdrój Wałbrzych.

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl