Regulamin gry – streetball – ferie zimowe 2015

1. ORGANIZATOR

Aqua Zdrój w Wałbrzychu

2. TERMIN I MIEJSCE

Zgodnie z harmonogramem,

3. KATEGORIE

Dziewczyny i chłopcy do 20 roku życia (młodzież szkolna)

4. PRZEPISY

– mecze do 15 pkt. lub 10 minut, w razie remisu ? dogrywka do ?złotego kosza?.

– drużynom przysługuje minuta przerwy.

– o przebiegu gry decydują obserwatorzy.

– wykluczenie z gry 2 zawodników powoduje dyskwalifikację zespołu w odbywanym spotkaniu.

– dyskwalifikacja zawodnika za niesportowe zachowanie powoduje wykluczenie zespołu z zawodów.

– drużyny 3-osobowe,

– w wypadku kontuzji stwierdzonej przez lekarza zawodów drużyna ma prawo przystąpić do meczu lub kontynuować mecz w składzie 2-osobowym.

– wynik zatwierdzony przez sędziego jest ostateczny i nie ulega weryfikacji,

– obowiązują przepisy PZKosz w punktach dotyczących koszykówki ulicznej.

5. KLASYFIKACJA GENERALNA

W czasie trwania akcji prowadzona będzie klasyfikacja generalna za 2 tygodnie rozgrywek. Sposób naliczania punktów zależny od ilości startujących drużyn, np. przy czterech zespołach za miejsce pierwsze 4 pkt, II ? 3pkt, III ? 2pkt, IV ? 1pkt.

6. SYSTEM ROZGRYWEK

System rozgrywek będzie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i może być: pucharowy, grupowy

7. UCZESTNICTWO

– bezpłatne

– do zawodów będą dopuszczani tylko ci zawodnicy i zawodniczki którzy mają zezwolenie od rodziców na udział w imprezie lub zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach tego typu

– do gry używane może być wyłącznie obuwie tzw. ?miękkie? tj. trampki, tenisówki itp.,

8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia lub potwierdzenie udziału każdorazowo u organizatora 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek

9. NAGRODY

Wręczanie nagród na zakończenie akcji, wg klasyfikacji generalnej, 3 najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają okolicznościowe nagrody

10. UWAGI KOŃCOWE

– turniej sędziować będą sędziowie Aqua Zdrój w Wałbrzychu,

– o wszystkich sprawach spornych wynikających z przepisów gry, podczas trwania Turnieju decyduje Sędzia Główny Turnieju,

– o wszystkich sprawach związanych z organizacją Turnieju decyduje Organizator,

– uczestnicy potwierdzą znajomość Regulaminu własnoręcznym podpisem,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione wartościowe rzeczy oraz sprzęt sportowy, na terenie obiektu,

– zawody ubezpieczone są w PZU SA.

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl