Regulamin gry – streetball – ferie zimowe

1. ORGANIZATOR

Aqua Zdrój w Wałbrzychu,

2. TERMIN MIEJSCE

Zgodnie z harmonogramem

3. KATEGORIE WIEKOWE

Dziewczęta i chłopcy młodziez szkolna do 20 roku

4. PUNKTACJA

zwycięstwo ? 2

przegrana ? 1

walkower ? 0 (0 : 25)

dyskwalifikacja ? unieważnienie wyników

O kolejności zajętego miejsca w tabeli decyduje:

a. ilość zdobytych punktów,

b. wynik bezpośredniego meczu,

c. większa różnica punktów

Mecze rozgrywane na pełnowymiarowym boisku do koszykówki

O awansie do dalszej tury rozgrywek, w przypadku systemu pucharowego decyduje bezpośredni mecz

5. KLASYFIKACJA GENERALNA

W czasie trwania akcji prowadzona będzie klasyfikacja generalna za 2 tygodnie rozgrywek. Sposób naliczania punktów zależny od ilości startujących drużyn, np. przy czterech zespołach za miejsce pierwsze 4 pkt, II ? 3 pkt, III ? 2 pkt, IV ? 1 pkt.

6. SYSTEM ROZGRYWEK

System rozgrywek będzie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i może być:

pucharowy

grupowy

7. PRZEPISY

- Do zawodów będą dopuszczani tylko ci zawodnicy i zawodniczki którzy mają zezwolenie od rodziców na udział w imprezie lub zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach tego typu, 

- do gry używane może być wyłącznie obuwie tzw. ?miękkie? tj. trampki, tenisówki itp.,

- wynik spotkania ustalony na boisku i odgwizdany przez sędziego jest ostateczny i nie ulega weryfikacji, 

8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia lub potwierdzenie udziału każdorazowo u organizatora 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek

9. NAGRODY

Wręczanie nagród na zakończenie akcji, wg klasyfikacji generalnej, 3 najlepsze zespoły otrzymają okolicznościowe nagrody 

10. UWAGI KOŃCOWE

- turniej sędziować będą sędziowie Aqua Zdrój w Wałbrzychu,

- o wszystkich sprawach spornych wynikających z przepisów gry, podczas trwania Turnieju decyduje Sędzia Główny Turnieju,

- o wszystkich sprawach związanych z organizacją Turnieju decyduje Organizator,

- kapitanowie wszystkich drużyn potwierdzą znajomość Regulaminu własnoręcznym podpisem,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione wartościowe rzeczy oraz sprzęt sportowy, na terenie obiektu,

- zawody ubezpieczone są w PZU SA.

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl