Regulamin gry – tenis stołowy – ferie zimowe

1. ORGANIZATOR

Aqua Zdrój w Wałbrzychu

2. TERMIN MIEJSCE

Zgodnie z harmonogramem

3. KATEGORIE WIEKOWE

Dziewczęta i chłopcy do 20 roku życia, młodzież ucząca się

4. PUNKTACJA

Każdy turniej będzie punktowany oddzielnie.

5. KLASYFIKACJA GENERALNA

W czasie trwania akcji prowadzona będzie klasyfikacja generalna za 2 tygodnie rozgrywek. Sposób naliczania punktów zależny od ilości startujących osób, np. przy czterech osobach za miejsce pierwsze 4 pkt, II 3pkt, III 2pkt, IV 1pkt.

6. SYSTEM ROZGRYWEK

System rozgrywek będzie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych osób i może być:

pucharowy

grupowy

7. PRZEPISY

– do 3 setów wygranych do 11 punktów,

– do zawodów będą dopuszczani tylko ci zawodnicy i zawodniczki którzy mają zezwolenie od rodziców na udział w imprezie lub zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach tego typu

– do gry na halę używane może być wyłącznie obuwie tzw. miękkie, tj. trampki, tenisówki itp.,

– wynik spotkania ustalony na przy stole i podanym do sędziego jest ostateczny i nie ulega weryfikacji, 

– pozostałe przepisy gry zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS.

8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia lub potwierdzenie udziału każdorazowo u organizatora 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek

9. NAGRODY

Wręczanie nagród na zakończenie akcji, wg klasyfikacji generalnej, 3 najlepszych uczestników otrzymuje okolicznościowe nagrody 

10. UWAGI KOŃCOWE

– turniej sędziować będą sędziowie Aqua Zdrój w Wałbrzychu,

– o wszystkich sprawach spornych wynikających z przepisów gry, podczas trwania Turnieju decyduje Sędzia Główny Turnieju,

– o wszystkich sprawach związanych z organizacją Turnieju decyduje Organizator,

– uczestnicy potwierdzą znajomość Regulaminu własnoręcznym podpisem,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione wartościowe rzeczy oraz sprzęt sportowy, na terenie obiektu,

– zawody ubezpieczone przez Aqua Zdrój Wałbrzych.

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl