Regulamin uczestnictwa „Ferii z Aqua-Zdrojem”

– Każdy uczestnik zobowiązany jest to podporządkowania się regulaminowi sali jaki obowiązuje na danym obiekcie.

– Każdy uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest to dostarczenia zgody rodziców przed każdymi zajęciami.

– Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, podczas trwania ?FERII?.

– Uczestnicy po spożyciu alkoholu bądź innych środków odurzających nie będą dopuszczani do zajęć.

– Każdy uczestnik / zawodnik / na własną odpowiedzialność zabezpiecza rzeczy osobiste.

– Organizator ?FERIE? nie odpowiadają finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się w obiektach, w których rozgrywane są zajęcia ( turnieje ), a pozostawione w szatniach lub na trybunach

– SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl