Główny Księgowy poszukiwany!

Prezes Zarządu Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „Aqua-Zdrój” sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza nabór na stanowisko pracy Głównego Księgowego. Wymagane dokumenty należy składać do 15 stycznia 2021 roku do godziny 9:00 .

Wymagania obowiązkowe:

1) wykształcenie wyższe ( preferowane z zakresu ekonomii, finansów , rachunkowości),

2) minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w prowadzeniu pełnej księgowości dla spółki z o.o lub spółki akcyjnej ( mile widziane doświadczenie na stanowisku głównego księgowego),

3) bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnych przepisów o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów podatkowych, ordynacji podatkowej, kodeksu spółek handlowych, sprawozdawczości, VAT, CIT, PIT oraz przepisów w zakresie inwentaryzacji,

4) znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac,

5) doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych,

6) dyspozycyjność i odpowiedzialność.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność analitycznego myślenia,

2) umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania i wdrażania lub rekomendacji rozwiązań,

3) umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,

4) duża samodzielność w działaniu,

5) terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu,

6) biegła znajomość MS Office (szczególnie Excel),

7) znajomość programu „Gratyfikant”

  1. Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny,

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik).

  1. Opis stanowiska:

1) prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) kontrola, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,

3) odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych ( sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych, m.in. VAT, JPK,CIT, podatek od nieruchomości),

4) odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont,

5) organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,

6) terminowe i rzetelne sporządzanie raportów, bilansów i sprawozdań finansowych

7) planowanie, weryfikowanie, analizowanie oraz kontrola kosztów,

8) weryfikacja poprawności klasyfikacji kosztów oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych,

9) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

10) współpraca z bankami, zewnętrznymi instytucjami finansowymi i organami podatkowymi (GUS, ZUS, US), biegłymi rewidentami,

11) właściwe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

13) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń, itp.

14) terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS,

15) nadzór nad kilkuosobowym zespołem.

 

Po resztę szczegółów zapraszamy na Biuletyn Informacji Publicznej Aqua-Zdroju

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl