Regulamin Karnetów AQUA

Karnet AQUA PORANEK

 1. Karnet AQUA PORANEK skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z Parku Wodnego w godzinach porannych i uprawnia do korzystania z Parku Wodnego Centrum Aqua-Zdrój w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 - 14:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 06:00 - 10:00.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument tożsamości.
 5. Karnet upoważnia do jednego wejścia dziennie do parku wodnego w godzinach aktywności karnetu.
 6. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego przez 125 minut. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczanie pobytu za każdą rozpoczętą minutę. Opłata za przekroczenie przewidzianego w taryfie czasu wynosi 0,30 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w Parku Wodnym.
 7. W takcie przebywania w Parku Wodnym klient ma możliwość skorzystania z sauny. Zmiana strefy z basenowej na saunarium powoduje wstrzymanie czasu pobytu w Parku Wodnym i rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy basenowej wyłącza pobyt w saunarium i ponownie uruchamia czas przebywania w strefie basenowej. Opłata za pobyt w saunarium wynosi 0,40 zł za każdą rozpoczętą minutę.
 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 9. Cena zakupu karnetu wynosi 149,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty zakupu karnetu.
 11. Dodatkowo pobierana jest bezzwrotna opłata za wydanie karty w wysokości 10,00 zł.
 12. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 13. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 14. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 15. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym voucherem do Strefy Sport. Voucher upoważnia do jednorazowego wstępu do Strefy Sport (jedne zajęcia lub jeden trening na siłowni). Voucher jest ważny tylko z karnetem.
 16. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.

Karnet AQUA PORANEK PLUS

 1. Karnet AQUA PORANEK PLUS skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z parku wodnego w godzinach porannych i uprawnia do korzystania z Parku Wodnego Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 - 14:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 06:00 - 10:00 z jednoczesną możliwością przebywania w saunarium.
 2. Karnet AQUA PORANEK PLUS jest bezgotówkową formą regulowania należności za pobyt w Parku Wodnym i saunarium w dniach i godzinach obowiązywania karnetu.
 3. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 5. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowa wraz z karnetem okazać dokumentu tożsamości.
 6. Karnet upoważnia do jednego dziennie wejścia do Parku Wodnego i Saunarium w godzinach porannych.
 7. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego i Saunarium przez 125 minut. Klient w takcie przewidzianego dla trafy czasu może korzystać z nieograniczonej liczby zmiany Strefy Basenowej i Saunarium. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczanie pobytu za każdą rozpoczętą minutę. Opłata za przekroczenie przewidzianego w taryfie czasu wynosi 0,30 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w Parku Wodnym.
 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 9. Cena zakupu karnetu wynosi 189,00 zł.Cena zakupu karnetu wynosi 159,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. Dodatkowo pobierana jest bezzwrotna opłata za wydanie karty w wysokości 10,00 zł.
 11. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 12. Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty zakupu karnetu.
 13. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 14. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 15. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym voucherem do Strefy Sport. Voucher upoważnia do jednorazowego wstępu do Strefy Sport (jedne zajęcia lub jeden trening na siłowni) w dowolnym terminie. Voucher jest ważny tylko z karnetem.
 16. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.

Karnet AQUA

 1. Karnet AQUA skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z Parku Wodnego i uprawnia do korzystania z Parku Wodnego Centrum Aqua-Zdrój w Wałbrzychu.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument tożsamości.
 5. Karnet upoważnia do jednego dziennie wejścia do Parku Wodnego przez okres jednego miesiąca od daty zakupu karnetu. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego.
 6. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego przez 125 minut. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczanie pobytu za każdą rozpoczętą minutę. Opłata za przekroczenie przewidzianego w taryfie czasu wynosi 0,30 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w Parku Wodnym.
 7. W takcie przebywania w parku wodnym klient ma możliwość skorzystania z sauny. Zmiana strefy z basenowej na saunarium powoduje wstrzymanie czasu pobytu w parku wodnym i rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy basenowej wyłącza pobyt w saunarium i ponownie uruchamia czas przebywania w strefie basenowej. Opłata za pobyt w saunarium wynosi 0,40 zł za każdą rozpoczętą minutę.
 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 9. Cena zakupu karnetu wynosi 199,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. Dodatkowo pobierana jest bezzwrotna opłata za wydanie karty w wysokości 10,00 zł.
 11. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 13. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 14. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym voucherem do Strefy Sport. Voucher upoważnia do jednorazowego wstępu do Strefy Sport (jedne zajęcia lub jeden trening na siłowni) w dowolnym terminie. Voucher jest ważny tylko z karnetem.
 15. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.

Karnet AQUA PLUS

 1. Karnet AQUA PLUS skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z atrakcji Parku Wodnego z możliwością pobytu w Saunarium Centrum AQUA ZDRÓJ.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokumentu tożsamości.
 5. Karnet uprawnia do jednego dziennie wejścia do Parku Wodnego i Saunarium przez okres jednego miesiąca od daty zakupu karnetu.
 6. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego przez 125 minut. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczanie pobytu za każdą rozpoczętą minutę. Opłata za przekroczenie przewidzianego w taryfie czasu wynosi 0,30 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w Parku Wodnym.
 7. Cena zakupu karnetu wynosi 249,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 8. Dodatkowo pobierana jest bezzwrotna opłata za wydanie karty w wysokości 10,00 zł.
 9. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 10. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 11. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 12. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 13. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym voucherem do Strefy Sport. Voucher upoważnia do jednorazowego wstępu do Strefy Sport (jedne zajęcia lub jeden trening na siłowni) w dowolnym terminie. Voucher jest ważny tylko z karnetem.
 14. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl