Regulamin Karnetów AQUA

Karnet AQUA PORANEK

 1. Karnet AQUA PORANEK skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z parku wodnego w godzinach porannych i uprawnia do korzystania z parku wodnego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne w godzinach 06:00 – 13:00.
 2. Karnet AQUA PORANEK jest bezgotówkową formą regulowania należności za pobyt w parku wodnym w dniach i godzinach obowiązywania karnetu.
 3. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 5. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument tożsamości.
 6. Karnet upoważnia do jednego wejścia dziennie do parku wodnego przez okres 1 miesiąca od daty zakupu karnetu.
 7. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji parku wodnego przez 180 minut. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczania pobytu za każdą rozpoczętą minutę według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.
 8. W takcie przebywania w parku wodnym klient ma możliwość odpłatnego skorzystania z sauny. Zmiana strefy z basenowej na saunarium powoduje wstrzymanie czasu pobytu w parku wodnym i rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy basenowej wyłącza pobyt w saunarium i ponownie uruchamia czas przebywania w strefie basenowej. Opłata za pobyt w saunarium następuje według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.
 9. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 10. Cena zakupu karnetu wynosi 149,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 11. Karnet jest ważny przez okres 1 miesiąca od daty zakupu karnetu.
 12. W przypadku zagubienia karnetu istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 13. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był nieczynny.
 14. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym wejściem do Strefy SPORT. Jednorazowy wstęp do Strefy SPORT umożliwia wejścia na jedne zajęcia fitness lub na siłownię. Wejście to zawarte jest w karnecie i można z niego skorzystać w okresie ważności tego karnetu.

Karnet AQUA PORANEK PLUS

 1. Karnet AQUA PORANEK skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z parku wodnego w godzinach porannych i uprawnia do korzystania z parku wodnego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne w godzinach 06:00 – 13:00 z jednoczesną możliwością przebywania w saunarium.
 2. Karnet AQUA PORANEK PLUS jest bezgotówkową formą regulowania należności za pobyt w parku wodnym i saunarium w dniach i godzinach obowiązywania karnetu.
 3. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 5. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokumentu tożsamości.
 6. Karnet upoważnia do jednego wejścia dziennie do parku wodnego i saunarium w godzinach porannych wskazanych w pkt. 1.
 7. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji parku wodnego i saunarium przez 180 minut. Klient w takcie przewidzianego dla trafy czasu może korzystać z nieograniczonej liczby zmiany strefy basenowej i saunarium. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczania pobytu za każdą rozpoczętą minutę według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.
 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 9. Cena zakupu karnetu wynosi 189,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 11. Karnet upoważnia do jednego wejścia dziennie do parku wodnego i saunarium przez okres 1 miesiąca od daty zakupu karnetu.
 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był nieczynny.
 13. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym wejściem do Strefy SPORT. Jednorazowy wstęp do Strefy SPORT umożliwia wejścia na jedne zajęcia fitness lub na siłownię. Wejście to zawarte jest w karnecie i można z niego skorzystać w okresie ważności tego karnetu.

Karnet AQUA

 1. Karnet AQUA skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z parku wodnego i uprawnia do korzystania z parku wodnego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument tożsamości.
 5. Karnet upoważnia do jednego wejścia dziennie do parku wodnego przez okres 1 miesiąca od daty zakupu karnetu.
 6. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji parku wodnego przez 180 minut. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczania pobytu za każdą rozpoczętą minutę według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.
 7. W takcie przebywania w parku wodnym klient ma możliwość odpłatnego skorzystania z sauny. Zmiana strefy z basenowej na saunarium powoduje wstrzymanie czasu pobytu w parku wodnym i rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy basenowej wyłącza pobyt w saunarium i ponownie uruchamia czas przebywania w strefie basenowej. Opłata za pobyt w saunarium następuje według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.
 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 9. Cena zakupu karnetu wynosi 199,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 11. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.
 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był nieczynny.
 13. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym wejściem do Strefy SPORT. Jednorazowy wstęp do Strefy SPORT umożliwia wejścia na jedne zajęcia fitness lub na siłownię. Wejście to zawarte jest w karnecie i można z niego skorzystać w okresie ważności tego karnetu.

Karnet AQUA PLUS

 1. Karnet AQUA PLUS skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z atrakcji parku wodnego z możliwością pobytu w saunarium Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument ze zdjęciem.
 5. Karnet upoważnia do jednego wejścia dziennie do parku wodnego i saunarium przez okres 1 miesiąca od daty zakupu karnetu.
 6. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji parku wodnego i saunarium przez 180 minut. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczanie pobytu za każdą rozpoczętą minutę według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.
 7. Cena zakupu karnetu wynosi 249,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 8. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 9. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 10. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był nieczynny.
 11. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym wejściem do Strefy SPORT. Jednorazowy wstęp do Strefy SPORT umożliwia wejścia na jedne zajęcia fitness lub na siłownię. Wejście to zawarte jest w karnecie i można z niego skorzystać w okresie ważności tego karnetu.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl