Regulamin Karnetów AQUA

Karnet AQUA PORANEK

 1. Karnet AQUA PORANEK skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z Parku Wodnego w godzinach porannych i uprawnia do korzystania z Parku Wodnego Centrum Aqua-Zdrój w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 – 14:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 06:00 – 10:00.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument tożsamości.
 5. Karnet upoważnia do jednego wejścia dziennie do parku wodnego w godzinach aktywności karnetu.
 6. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego przez 125 minut. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczanie pobytu za każdą rozpoczętą minutę. Opłata za przekroczenie przewidzianego w taryfie czasu wynosi 0,30 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w Parku Wodnym.
 7. W takcie przebywania w Parku Wodnym klient ma możliwość skorzystania z sauny. Zmiana strefy z basenowej na saunarium powoduje wstrzymanie czasu pobytu w Parku Wodnym i rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy basenowej wyłącza pobyt w saunarium i ponownie uruchamia czas przebywania w strefie basenowej. Opłata za pobyt w saunarium wynosi 0,40 zł za każdą rozpoczętą minutę.
 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 9. Cena zakupu karnetu wynosi 149,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty zakupu karnetu.
 11. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 10,00 zł.
 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 13. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 14. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest jednorazowym biletem do Strefy SQUASH & FITNESS CENTER. Bilet jest przypisany do karnetu i ważny w terminie obowiązywania karnetu. Skorzystać z premiowanego wejścia może jedynie osoba przypisana do karnetu za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwości nieodpłatnego korzystania z usług Strefy S&FC (jedne zajęcia fitness/zumba/trampoliny lub jeden trening na siłowni).
 15. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.
 16. W przypadku stwierdzenia przez pracownika kasy Strefy SQUASH & FITNESS CENTER lub kasy basenowej, iż z karnetu korzysta osoba nieuprawniona, pracownik ma prawo zatrzymać karnet.

Karnet AQUA PORANEK PLUS

 1. Karnet AQUA PORANEK PLUS skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z parku wodnego w godzinach porannych i uprawnia do korzystania z Parku Wodnego Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 – 14:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 06:00 – 10:00 z jednoczesną możliwością przebywania w saunarium.
 2. Karnet AQUA PORANEK PLUS jest bezgotówkową formą regulowania należności za pobyt w Parku Wodnym i saunarium w dniach i godzinach obowiązywania karnetu.
 3. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 5. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowa wraz z karnetem okazać dokumentu tożsamości.
 6. Karnet upoważnia do jednego dziennie wejścia do Parku Wodnego i Saunarium w godzinach porannych.
 7. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego i Saunarium przez 125 minut. Klient w takcie przewidzianego dla trafy czasu może korzystać z nieograniczonej liczby zmiany Strefy Basenowej i Saunarium. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczanie pobytu za każdą rozpoczętą minutę. Opłata za przekroczenie przewidzianego w taryfie czasu wynosi 0,30 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w Parku Wodnym.
 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 9. Cena zakupu karnetu wynosi 189,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 10,00 zł.
 11. Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty zakupu karnetu.
 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 13. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 14. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest jednorazowym biletem do Strefy SQUASH & FITNESS CENTER. Bilet jest przypisany do karnetu i ważny w terminie obowiązywania karnetu. Skorzystać z premiowanego wejścia może jedynie osoba przypisana do karnetu za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwości nieodpłatnego korzystania z usług Strefy S&FC (jedne zajęcia fitness/zumba/trampoliny lub jeden trening na siłowni).
 15. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.
 16. W przypadku stwierdzenia przez pracownika kasy Strefy SQUASH & FITNESS CENTER lub kasy basenowej, iż z karnetu korzysta osoba nieuprawniona, pracownik ma prawo zatrzymać karnet.

Karnet AQUA

 1. Karnet AQUA skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z Parku Wodnego i uprawnia do korzystania z Parku Wodnego Centrum Aqua-Zdrój w Wałbrzychu.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument tożsamości.
 5. Karnet upoważnia do jednego dziennie wejścia do Parku Wodnego przez okres jednego miesiąca od daty zakupu karnetu. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego.
 6. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego przez 125 minut. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczanie pobytu za każdą rozpoczętą minutę. Opłata za przekroczenie przewidzianego w taryfie czasu wynosi 0,30 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w Parku Wodnym.
 7. W takcie przebywania w parku wodnym klient ma możliwość skorzystania z sauny. Zmiana strefy z basenowej na saunarium powoduje wstrzymanie czasu pobytu w parku wodnym i rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy basenowej wyłącza pobyt w saunarium i ponownie uruchamia czas przebywania w strefie basenowej. Opłata za pobyt w saunarium wynosi 0,40 zł za każdą rozpoczętą minutę.
 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 9. Cena zakupu karnetu wynosi 199,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 10,00 zł.
 11. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 12. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 13. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest jednorazowym biletem do Strefy SQUASH & FITNESS CENTER. Bilet jest przypisany do karnetu i ważny w terminie obowiązywania karnetu. Skorzystać z premiowanego wejścia może jedynie osoba przypisana do karnetu za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwości nieodpłatnego korzystania z usług Strefy S&FC (jedne zajęcia fitness/zumba/trampoliny lub jeden trening na siłowni).
 14. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.
 15. W przypadku stwierdzenia przez pracownika kasy Strefy SQUASH & FITNESS CENTER lub kasy basenowej, iż z karnetu korzysta osoba nieuprawniona, pracownik ma prawo zatrzymać karnet.

Karnet AQUA PLUS

 1. Karnet AQUA PLUS skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z atrakcji Parku Wodnego z możliwością pobytu w Saunarium Centrum AQUA ZDRÓJ.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokumentu tożsamości.
 5. Karnet uprawnia do jednego dziennie wejścia do Parku Wodnego i Saunarium przez okres jednego miesiąca od daty zakupu karnetu.
 6. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego przez 125 minut. Po przekroczeniu przewidzianego w taryfie czasu następuje minutowe naliczanie pobytu za każdą rozpoczętą minutę. Opłata za przekroczenie przewidzianego w taryfie czasu wynosi 0,30 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w Parku Wodnym.
 7. Cena zakupu karnetu wynosi 249,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 8. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 10,00 zł.
 9. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 10. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 11. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 12. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest jednorazowym biletem do Strefy SQUASH & FITNESS CENTER. Bilet jest przypisany do karnetu i ważny w terminie obowiązywania karnetu. Skorzystać z premiowanego wejścia może jedynie osoba przypisana do karnetu za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwości nieodpłatnego korzystania z usług Strefy S&FC (jedne zajęcia fitness/zumba/trampoliny lub jeden trening na siłowni).
 13. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.
 14. W przypadku stwierdzenia przez pracownika kasy Strefy SQUASH & FITNESS CENTER lub kasy basenowej, iż z karnetu korzysta osoba nieuprawniona, pracownik ma prawo zatrzymać karnet.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl