Regulamin Karnetów do Strefy Sport

Karnet OPEN na siłownię

 1. Karnet umożliwia wejście do siłowni Aqua-Zdrój jednorazowo w ciągu dnia na czas 3 godzin i jest ważny 31 dni.
 2. Karnet jest imienny, może z niego korzystać tylko nabywca. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości przy wejściu.
 3. Po przekroczeniu 3 godzin pobytu w siłowni, zarówno w przypadku wejścia na karnet naliczana jest opłata dodatkowa za drugi pobyt, tj. za kolejne wejście na 3 godziny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Cena zakupy karnetu wynosi:
  • 90 zł ulgowy
  • 110 zł normalny
 5. W celu skorzystania z ulgi, klient jest zobowiązany okazać ważny dokument uprawniający do zniżki każdorazowo przed wejściem.

Karnet na zajęcia Fitness

 1. Karnet na zajęcia fitness uprawnia do skorzystania 10-cio krotnie z wybranych zajęć fitness w Strefie Sport Aqua- Zdrój. .
 2. Karnet jest ważny 2 miesiące od daty zakupu.
 3. Dopuszcza się możliwość skorzystania kilkukrotnie z zajęć w ciągu dnia i wejścia na jeden karnet.
 4. Karnet jest imienny, może z niego korzystać tylko jego nabywca.
 5. Karnet jest ważny z dokumentem tożsamości. Klient jest zobowiązany okazać dokument przy wejściu.
 6. Cena karnetu wynosi 100 zł za 10 wejść.
 7. Karta jednorazowego wstępu upoważnia do skorzystania z jednych,wybranych zajęć fitness w dowolnym terminie.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl