Regulamin Karnetów FITNESS

Karnet FITNESS

 1. Karnet FITESS skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z zajęć fitness oraz siłowni.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument tożsamości.
 4. Karnet uprawnia do 5 wejść na zajęcia fitness (z wyłączeniem zajęć ZUMBA oraz TRAMPOLINY) i korzystania z siłowni (przy jednym wejściu). Pobyt w siłowni nie jest limitowany.
 5. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 10% rabatem.
 6. Cena zakupu karnetu wynosi 60,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 7. Karnet jest ważny przez okres 50 dni od daty zakupu karnetu.
 8. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 10,00 zł.
 9. W przypadku przerw w świadczeniu usług karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 10. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 11. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest jednorazowym biletem do Parku Wodnego i Saunarium. Bilet jest przypisany do karnetu i ważny w terminie obowiązywania karnetu. Skorzystać z premiowanego wejścia może jedynie osoba przypisana do karnetu za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwości nieodpłatnego korzystania z basenu oraz sauny przez 65 minut. Po przekroczeniu pobytu naliczana będzie opłata za każdą rozpoczętą minutę zgodnie z cennikiem za dopłatę do pobytu w saunarium.
 12. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia. Po zasileniu karnetu, niewykorzystane w poprzednim okresie ważności karnetu wejścia nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
 13. Za niewykorzystanie w terminie ważności karnetu wejście nie przysługuje zwrot środków.
 14. W przypadku stwierdzenia przez pracownika kasy Strefy SQUASH & FITNESS CENTER lub kasy basenowej, iż z karnetu korzysta osoba nieuprawniona, pracownik ma prawo zatrzymać karnet.

Karnet FITNESS PLUS

 1. Karnet FITESS skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z zajęć fitness oraz siłowni.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument tożsamości.
 4. Karnet uprawnia do 5 wejść na zajęcia Fitness, ZUMBA, TRAMPOLINY i korzystania z siłowni (przy jednym wejściu). Pobyt w siłowni nie jest limitowany.
 5. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 10% rabatem.
 6. Cena zakupu karnetu wynosi 70,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 7. Karnet jest ważny przez okres 50 dni od daty zakupu karnetu.
 8. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 10,00 zł.
 9. W przypadku przerw w świadczeniu usług karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 10. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 11. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest jednorazowym biletem do Parku Wodnego i Saunarium. Bilet jest przypisany do karnetu i ważny w terminie obowiązywania karnetu. Skorzystać z premiowanego wejścia może jedynie osoba przypisana do karnetu za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W ramach wejścia klient otrzymuje możliwości nieodpłatnego korzystania z basenu oraz sauny przez 65 minut. Po przekroczeniu pobytu naliczana będzie opłata za każdą rozpoczętą minutę zgodnie z cennikiem za dopłatę do pobytu w saunarium.
 12. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia. Po zasileniu karnetu, niewykorzystane w poprzednim okresie ważności karnetu wejścia nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
 13. Za niewykorzystanie w terminie ważności karnetu wejście nie przysługuje zwrot środków.
 14. W przypadku stwierdzenia przez pracownika kasy Strefy SQUASH & FITNESS CENTER lub kasy basenowej, iż z karnetu korzysta osoba nieuprawniona, pracownik ma prawo zatrzymać karnet.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl