Regulamin Karnetów FITNESS

Karnet FITNESS

 1. Karnet FITNESS skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z zajęć fitness oraz siłowni.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokumentu tożsamości.
 5. Karnet uprawnia do 5 wejść na zajęcia fitness i spinning, trampoliny i zumbę oraz korzystania z siłowni (przy jednym wejściu). Pobyt w siłowni nie jest limitowany.
 6. W takcie przebywania w STREFIE SPORT w ramach korzystania z karnetu klient ma możliwość odpłatnego skorzystania z sauny. Zmiana strefy na saunarium powoduje rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy wyłącza pobyt w saunarium. Opłata za pobyt w saunarium następuje według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.
 7. Cena zakupu karnetu wynosi 60,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 8. Karnet jest ważny przez miesiąc od daty zakupu karnetu.
 9. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 10. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był nieczynny.
 11. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym wejściem na basen lub saunę Parku Wodnego. Wejście to zawarte jest w karnecie i można z niego skorzystać w okresie ważności tego karnetu.

Karnet SUPER FITNESS

 1. Karnet SUPER FITNESS skierowany jest do Klientów aktywnie korzystających z zajęć fitness oraz siłowni.
 2. Klient dokonując zakupu Karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie Karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz Karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z Karnetem okazać dokument tożsamości.
 5. W ramach Karnetu Klient jest uprawniony do udziału w 13 (10 + 3 gratis) jednorazowych zajęciach fitness lub spinning oraz do korzystania z siłowni w trakcie wejścia do STREFY SPORT przed i/lub po wybranych zajęciach. Wejścia muszą odbywać się zgodnie z godzinami otwarcia STREFY SPORT oraz z harmonogramem treningów na siłowni i harmonogramem zajęć fitness.
 6. Karnet obejmuje wejścia na zajęcia trampolin i Zumbę.
 7. Karnet nie obejmuje wejść na zajęcia Jogi.
 8. W takcie przebywania w STREFIE SPORT w ramach korzystania z Karnetu Klient ma możliwość odpłatnego skorzystania z sauny. Zmiana strefy na saunarium powoduje rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do STREFY SPORT wyłącza naliczanie dla pobytu w saunarium. Opłata za pobyt w saunarium następuje według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.*
 9. Cena zakupu Karnetu wynosi 130,00 zł. Zakupu Karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. Karnet jest ważny przez okres 2 miesięcy od daty zakupu.
 11. W przypadku zagubienia Karty do której przypisany jest Karnet istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 20,00 zł. Wraz z wydaniem duplikatu następuje dezaktywacja dotychczasowej Karty.
 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) Karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których Klient nie miał możliwości skorzystania z zakupionej usługi z wyżej wymienionych przyczyn.
 13. Każdorazowy zakup nowego Karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym wejściem na basen lub saunę Parku Wodnego. Wejście to zawarte jest w Karnecie i można z niego skorzystać w okresie ważności tego Karnetu.*
 14. Karnet nie podlega zwrotowi.

Karnet FITNESS OPEN

 1. Karnet FITNESS OPEN skierowany jest do Klientów aktywnie korzystających z zajęć fitness oraz siłowni.
 2. Klient dokonując zakupu Karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie Karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz Karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z Karnetem okazać dokument tożsamości.
 5. Karnet uprawnia do trzech wejść dziennie na zajęcia fitness, spinning, trampoliny oraz do korzystania z siłowni przed lub po tych zajęciach, w ramach danego wejścia do Strefy SPORT. Wejścia muszą odbywać się zgodnie z godzinami otwarcia STREFY SPORT oraz z harmonogramem treningów na siłowni i harmonogramem zajęć fitness.
 6. Karnet obejmuje wejścia na zajęcia trampolin i Zumbę.
 7. Karnet nie obejmuje wejść na zajęcia Jogi.
 8. W takcie przebywania w STREFIE SPORT w ramach korzystania z Karnetu Klient ma możliwość odpłatnego skorzystania z sauny. Zmiana strefy na saunarium powoduje rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do STREFY SPORT wyłącza naliczanie dla pobytu w saunarium. Opłata za pobyt w saunarium następuje według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.*
 9. Cena zakupu Karnetu wynosi 99,00 zł. Zakupu Karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. Karnet jest ważny przez okres 1 miesiąca od daty zakupu.
 11. W przypadku zagubienia Karty do której przypisany jest Karnet istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 20,00 zł. Wraz z wydaniem duplikatu następuje dezaktywacja dotychczasowej Karty.
 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) Karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których Klient nie miał możliwości skorzystania z zakupionej usługi z wyżej wymienionych przyczyn.
 13. Każdorazowy zakup nowego Karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym wejściem na basen lub saunę Parku Wodnego. Wejście to zawarte jest w Karnecie i można z niego skorzystać w okresie ważności tego Karnetu.*
 14. Karnet nie podlega zwrotowi.

*usługa Saunarium i Parku Wodnego tymczasowo niedostępna ze względu na obostrzenia sanitarne; usługa zostanie wznowiona po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl