Regulamin Karnetów SPORT

Karnet SPORT NORMALNY/ULGOWY

 1. Karnet SPORT skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z siłowni.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokumentu tożsamości.
 5. Karnet SPORT ULGOWY przysługuje młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji.
 6. Karnet uprawnia do jednego dziennie, nielimitowanego czasowo wejścia do siłowni w godzinach otwarcia strefy.
 7. W takcie przebywania w STREFIE SPORT w ramach korzystania z karnetu klient ma możliwość odpłatnego skorzystania z sauny. Zmiana strefy na saunarium powoduje rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy wyłącza pobyt w saunarium. Opłata za pobyt w saunarium następuje według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.
 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 10% rabatem.
 9. Cena zakupu karnetu wynosi 89,00 zł (karnet SPORT NORMALNY) lub 79,00 zł (Karnet SPORT ULGOWY). Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 10. Karnet jest ważny przez okres 1 miesiąca od daty zakupu karnetu.
 11. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był nieczynny.
 13. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym wejściem na basen lub saunę Parku Wodnego. Wejście to zawarte jest w karnecie i można z niego skorzystać w okresie ważności tego karnetu.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl