Regulamin Karnetów SPORT

Karnet SPORT normalny/ulgowy

 1. Karnet SPORT skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z siłowni.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokumentu tożsamości.
 5. Karnet SPORT ULGOWY przysługuje młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji.
 6. Karnet uprawnia do jednego dziennie, nielimitowanego czasowo wejścia do siłowni w godzinach otwarcia strefy.
 7. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 8. Cena zakupu karnetu wynosi 110,00 normalny / 90,00 zł ulgowy. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 9. Karnet jest ważny przez okres 1 miesiąca od daty zakupu karnetu.
 10. Dodatkowo pobierana jest bezzwrotna opłata za wydanie karty w wysokości 10,00 zł.
 11. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 13. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 14. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym voucherem do Parku Wodnego . Voucher upoważnia do jednorazowego wstępu na godzinny pobyt w parku wodnym lub saunarium w dowolnym terminie. Voucher jest ważny tylko z karnetem.
 15. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.

Karnet SPORT AQUA

 1. Karnet SPORT AQUA skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z siłowni z możliwością korzystania z basenu oraz zajęć fitness w godzinach porannych.
 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.
 4. Karnet uprawnia do jednego dziennie, nielimitowanego wejścia do siłowni w godzinach otwarcia strefy. W ramach karnetu klient ma możliwość jednego dziennie wejścia na godzinny pobyt w Parku Wodnym od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 14:00 oraz w soboty, niedzielę i święta w godz. 6:00 – 10:00. Dodatkowo posiadacz karnetu może skorzystać z zajęć fitness w godz. 6:00 – 12:00 (jedno wejście dziennie, maksymalnie 10 zajęć w miesiącu).
 5. W trakcie przebywania w Parku Wodnym klient ma możliwość skorzystania z sauny. Zmiana strefy z basenowej na saunarium powoduje wstrzymanie czasu pobytu w parku wodnym i rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy basenowej wyłącza pobyt w saunarium i ponownie uruchamia czas przebywania w strefie basenowej. Opłata za pobyt w saunarium wynosi 0,40 zł za każdą rozpoczętą minutę.
 6. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 15% rabatem.
 7. Cena zakupu karnetu wynosi 159,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.
 8. Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty zakupu karnetu.
 9. Dodatkowo pobierana jest bezzwrotna opłata za wydanie karty w wysokości 10,00 zł.
 10. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.
 11. W przypadku przerw w świadczeniu usług przez Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni, w których obiekt był nieczynny.
 12. Wejścia z karnetu nie są objęte programem lojalnościowym, a także nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
 13. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym voucherem do Parku Wodnego i Saunarium. Voucher upoważnia do jednorazowego wstępu na godzinny pobyt w Parku Wodnym lub Saunarium w dowolnym terminie. Voucher jest ważny tylko z karnetem.
 14. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl