Regulamin korzystania z kriokomory

 1. Klient chcący skorzystać z zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej winien posiadać ze sobą imienne skierowanie lekarskie na zabieg, wystawione przez lekarza Centrum Odnowy i Rehabilitacji ?Sport & Spa? (COIR) lub innego lekarza.
 2. Klient zobowiązany jest do podpisania zgody na zabiegi, akceptacji regulaminu COIR oraz zapoznania się z zasadami korzystania z krioterapii ogólnoustrojowej przed skorzystaniem z zabiegu.
 3. Informacje niezbędne do skorzystania z zabiegu kriokomory są umieszczone na tablicach informacyjnych na terenie działu krioterapii ogólnoustrojowej.
 4. Przed skorzystaniem z zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej klient ma prawo uzyskania od pracowników COIR niezbędnych informacji o zabiegu.
 5. Klient powinien zgłosić się w wyznaczonym czasie na umówiony zabieg lub kwalifikację lekarską.
 6. Przed skorzystaniem z zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej klient zobligowany jest do skorzystania z szatni COIR oraz pozostawienia odzieży i rzeczy osobistych w zamykanych szafkach.
 7. Klient zobowiązany jest stosować się do wszystkich wskazań personelu medycznego kwalifikującego do zabiegu lub obecnego przy zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej.
 8. Przed skorzystaniem z zabiegów, w czasie ich trwania lub podczas serii zabiegów nie wolno przyjmować żadnych leków ani poddawać się żadnym innym zabiegom medycznym lub paramedycznym bez konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej, zaleceń przygotowania do zabiegu oraz innych zaleceń organizacyjnych COIR.
 10. Wejście do kriokomory odbywa się wyłącznie w stroju obowiązującym, wyznaczonym przez COIR lub innym posiadającym atest wyrobu medycznego.
 11. Przed każdym zabiegiem krioterapii ogólnoustrojowej obowiązuje badanie lekarskie.
 12. Przed wejściem do kriokomory należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty (biżuteria, zegarek itp.)
 13. Należy pamiętać, aby na 2 godziny przed zabiegiem ciało nie było nawilżane. Nie wolno brać kąpieli, smarować skóry kremem balsamem itp.
 14. Przed wejściem do kriokomory należy dokładnie osuszyć ciało ręcznikiem z nadmiaru wilgoci (pot).
 15. W kriokomorze mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 16. Podczas zabiegu wskazany jest płytki oddech. Wdech powinien być dwa razy krótszy niż wydech (szybkie i znaczne ochłodzenie dróg oddechowych może doprowadzić do skurczu oskrzelików i trudności w oddychaniu).
 17. Podczas trwania zabiegu wskazane jest poruszanie się w miejscu lub chodzenie, wykonywanie podskoków lub przysiadów.
 18. Zabrania się klaskania w dłonie, pocierania i poklepywania powierzchni ciała, dotykania ścian kriokomory, dotykania innych uczestników sesji krioterapii.
 19. Jeśli podczas zabiegu dojdzie do zasinienia skóry, bólu, pieczenia lub jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy natychmiast powiadomić osobę prowadzącą zabieg lub opuścić kriokomorę.
 20. W przypadku omdleń w kriokomorze podczas zabiegu, nie należy wpadać w panikę. Należy wykonywać polecenia obsługi odnowy.
 21. Po zakończeniu zabiegu i opuszczeniu kriokomory należy zdjąć maseczkę, rękawiczki, opaskę i obuwie ochronne, zsunąć podkolanówki oraz udać się na ćwiczenia fizyczne w celu ogrzania organizmu zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl