Sportowa wymiana młodzieży z Wałbrzycha i Hradca Králové:

29 maja br. w Wałbrzychu odbyła się polsko-czeska sportowa wymiana młodzieży szkolnej.

  Wzięło w niej udział 11 szkół z Wałbrzycha i czeskiego Hradca Králové:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1,
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 3,
 • Publiczne Gimnazjum Sportowego nr 11 w Zespole Szkół nr 4,
 • Publiczna Szkoła Podstawowej nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5,
 • ZŠ Novy Hradec Králové,
 • ZŠ Josefa Gočára,
 • ZŠ Štefcova,
 • ZŠ Hambranova,
 • ZŠ Plotiště,
 • ZŠ Svobodné Dvory.

Uczestnicy wymiany rywalizowali drużynowo w biegu patrolowym w Parku im. Sobieskiego oraz w zajęciach sportowych na terenie hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina, gdzie rozegrano m.in. konkurencje skoku w dal, pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i oszczepem. Hasłem przewodnim wymiany był „Sport bez granic, łączący oba narody”. Spotkanie uczniów z polskich i czeskich szkół jest długofalowym efektem realizacji przez Urząd Miejski w Wałbrzychu wspólnie z magistratem miasta Hradec Králové 2 mikroprojektów: „Kultura łączy narody. Polsko-czeska wymiana szkół” oraz „Sport bez granic”. Oba projekty zostały zrealizowane w latach 2012-2013, dzięki pozyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Dzięki realizacji projektów, nawiązane przez wałbrzyskie i hradeckie szkoły kontakty, zaowocowały długoletnią współpracą. W 2019 roku planowana jest kolejna polsko-czeska wymiana młodzieży, które zostaną zorganizowane w partnerskim mieście Hradec Králové.

 

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl