Konkurs Edukacyjny ?70 lat Kopalni Sportowych Talentów?

Konkurs edukacyjny ?70 lat Kopalni Sportowych Talentów? to inicjatywa Działu Edukacji Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia? mająca na celu przypomnieć młodym wałbrzyszanom, uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zarówno czołowe jak i mniej znane postacie z historii wałbrzyskiego sportu.

Zadanie jakie czeka na uczestników konkursu jest proste ? muszą odnaleźć przedstawicieli środowiska sportowego, którzy niegdyś rozpalili emocje na stadionach i halach sportowych i przeprowadzić z nimi krótki, maksymalnie 15-minutowy wywiad, w wybranej przez siebie konwencji, który udokumentują i dostarczą w postaci nagrania na płycie CD drogą pocztową lub osobiście na adres:

Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia? ul. Piotra Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych

Organizatorzy oczekują na prace do 22 kwietnia 2016 r. UWAGA! Decydująca jest data wpływu pracy, nie jej nadania. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 8 maja 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Parku Wielokulturowego ?Stara Kopalnia? na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej. Szkoły, których uczniowie zostali nagrodzeni w konkursie zostaną zawiadomione telefonicznie. Rozdanie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu w połowie czerwca 2016 roku w Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia? podczas okolicznościowej Gali ?70 lat Kopalni Sportowych Talentów?.

Bliższych informacji udziela Dział Edukacji Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia? pod numerem telefonu (74) 667 09 04 lub adresem mailowym edukacja@starakoplania.pl

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl