KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu Spółki. Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu

Zał. 1 – oświadczenia

Zał. 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu konkursowymnależy składać osobiście w sekretariacie Zarządu, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, pokój nr 13 w godzinach od 08:00 do 15:00, lub wysłać listem poleconym na adres Spółki: ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 02.11.2020 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby Spółki). Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl