Ogłoszenie o przetargu 1/2014 – Gabinet odnowy biologicznej

Ogłoszenie o przetargu

Wałbrzyskie Centrum Sportowo ? Rekreacyjne ?AQUA ? ZDRÓJ? Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 6, 58 ? 304 Wałbrzych, zwana dalej Spółką ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ( znak: przetarg 1/2014),którego przedmiotem jest najem części powierzchni obiektu Krytej Pływalni w Centrum Sportowo ? Rekreacyjnym ?AQUA ? ZDRÓJ? Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 6, 58 ? 304 Wałbrzych przeznaczonej na prowadzenie gabinetów odnowy biologicznej.

Czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu zawarte są w ?Regulaminie przetargu?, który wraz z oświadczeniem ( załącznikiem nr 2 do ?Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego? w wersji edytowalnej opublikowane są na stronie internetowej Spółki: http://bip.aqua-zdroj.pl/ w zakładce ?Przetargi? / ?Nie podlegające ustawie? .

Załączniki do pobrania

Modyfikacja nr 1

Więcej informacji na temat aktualnie trwających przetargów dostępne na naszym BIP.

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl