PROJEKT NR RPDS.03.01.00-02-0001/21, pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”. Jest to projekt którego beneficjentem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, a partnerem Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla. W wyniku podjętych działań wybudowano 2 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 kWp.

Koszt inwestycji wynosi: 589.773,12 PLN brutto.

Podziel się ze znajomymi

Dodaj komentarz

Dozwolone tagi:<b>, <i>, <u>.

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl