Strona Główna
  1. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus realizowana jest w ramach prowadzonej przez Gminę Wałbrzych polityki społecznej i stanowi zintegrowany system preferencji dla wałbrzyskich rodzin wielodzietnych w celu wspierania i promowania tego modelu rodziny.

  2. W ramach ww. programu Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo ? Rekreacyjne ?AQUA-ZDRÓJ? Spółka z o.o. umożliwia rodzinom wielodzietnym legitymującym się Wałbrzyską Kartą Rodzina 3 Plus korzystanie z parku wodnego zlokalizowanego w Centrum AQUA-ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.

  3. Posiadacz Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 PLUS uprawniony jest do skorzystania z promocyjnego godzinnego pobytu w parku wodnym Centrum Aqua Zdrój w Wałbrzychu po okazaniu Karty Rodzina 3 PLUS oraz w przypadku dzieci i młodzieży ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

  4. Wejście promocyjne oznacza zniżkę w wysokości 50 % ceny biletu za godzinny pobyt w parku wodnym i obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia Parku wodnego.

  5. Wejście promocyjne uprawnia do przebywania przez 70 minut w strefie basenowej. Do strefy basenowej zalicza się szatnię oraz łaźnie.

  6. Czas pobytu rozpoczyna się z chwilą aktywowania przez kasjera transpondera i kończy się w momencie rozliczenia pobytu w kasie basenowej.

  7. Przekroczenie czasu przewidzianego w ramach wejścia promocyjnego skutkuje rozpoczęciem minutowego naliczania pobytu zgodnie z obowiązującym cennikiem przekroczenia czasu.

  8. Wejście promocyjne nie obejmuje strefy Saunarium. Wstęp do strefy Saunarium podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

  9. Osoby, które nie ukończyły 13-go roku życia mogą przebywać w parku wodnym wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

  10. Za wstęp w ramach karty Rodzina 3 Plus nie można płacić kartą rabatową.

Skontaktuj się z nami

edytuj
Sekretariat/Biuro Zarządu:
+48 746 60 93 01
biuro@aqua-zdroj.pl
Sekretariat czynny: 07:00 - 15:00
Basen:
+48 74 660 93 12
Basen czynny codziennie: 06:00 -21:00
Hotel (recepcja):

Nasza lokalizacja