Strona Główna

Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”. Jest to projekt którego beneficjentem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, a partnerem Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla. W wyniku podjętych działań wybudowano 2 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 kWp.

Koszt inwestycji wynosi: 589.773,12 PLN brutto.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor scaled 1024x146 1

 

Skontaktuj się z nami

edytuj
Sekretariat/Biuro Zarządu:
+48 746 60 93 01
biuro@aqua-zdroj.pl
Sekretariat czynny: 07:00 - 15:00
Basen:
+48 74 660 93 12
Basen czynny codziennie: 06:00 -21:00
Hotel (recepcja):

Nasza lokalizacja