Strona Główna
 1. Brodzik oraz umieszczone w nim urządzenia wodne są integralną częścią pływalni i w odniesieniu do korzystania z brodzika obowiązuje Regulamin ogólny pływalni AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu oraz niniejszy regulamin.
 2. Z brodzika mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 8 i będące pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna.
 3. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami i instrukcją korzystania z brodzika, a następnie do poinstruowania dziecka o zasadach bezpiecznego korzystania z brodzika.
 4. Opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego i ciągłego nadzorowania dzieci przebywających w brodziku w taki sposób, aby zapobiec wystąpieniu sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia.
 5. Opiekunowie, których podopieczni znajdują się w brodziku zobowiązani są przebywać w takim miejscu blisko lustra wody w brodziku, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w brodziku, a w szczególności:
  1. wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  2. wpychania osób do brodzika,
  3. wskakiwania do brodzika i wyskakiwania z brodzika,
  4. przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni wodnej.

Skontaktuj się z nami

edytuj
Sekretariat/Biuro Zarządu:
+48 746 60 93 01
biuro@aqua-zdroj.pl
Sekretariat czynny: 07:00 - 15:00
Basen:
+48 74 660 93 12
Basen czynny codziennie: 06:00 -21:00
Hotel (recepcja):

Nasza lokalizacja