Strona Główna

Karnet SIŁOWNIA NORMALNY/ULGOWY

 1. Karnet SIŁOWNIA skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z siłowni.

 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane.

 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokumentu tożsamości.

 5. Karnet SIŁOWNIA ULGOWY przysługuje młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji.

 6. Karnet uprawnia do jednego dziennie, nielimitowanego czasowo wejścia do siłowni w godzinach otwarcia strefy.

 7. W takcie przebywania w STREFIE SPORT w ramach korzystania z karnetu klient ma możliwość odpłatnego skorzystania z sauny. Zmiana strefy na saunarium powoduje rozpoczęcie naliczania płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy wyłącza pobyt w saunarium. Opłata za pobyt w saunarium następuje według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego.

 8. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 10% rabatem.

 9. Cena zakupu karnetu wynosi 89,00 zł (karnet SIŁOWNIA NORMALNY) lub 79,00 zł (Karnet SIŁOWNIA ULGOWY). Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.

 10. Karnet jest ważny przez okres 1 miesiąca od daty zakupu karnetu.

 11. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.

 12. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był nieczynny.

 13. Każdorazowy zakup nowego karnetu premiowany jest dodatkowo jednorazowym wejściem na basen lub saunę Parku Wodnego. Wejście to zawarte jest w karnecie i można z niego skorzystać w okresie ważności tego karnetu.

Skontaktuj się z nami

edytuj
Sekretariat/Biuro Zarządu:
+48 746 60 93 01
biuro@aqua-zdroj.pl
Sekretariat czynny: 07:00 - 15:00
Basen:
+48 74 660 93 12
Basen czynny codziennie: 06:00 -21:00
Hotel (recepcja):

Nasza lokalizacja