Strona Główna

Karnet VIP

 1. Karnet VIP skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z atrakcji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.

 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane oraz wyraziła zgodę na umieszczenie na karcie oraz w bazie klientów swojego zdjęcia.

 4. Karnet uprawnia do nielimitowanego wejścia i korzystania z basenu, siłowni oraz sauny znajdującej się na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu. Pobyt w każdej ze stref nie jest limitowany.

 5. Posiadacz karnetu ma możliwość nieodpłatnego korzystania z parkingu zlokalizowanego przy Hotelu AQUA ZDRÓJ. Po wizycie w Centrum AQUA ZDRÓJ udając się na parking hotelowy należy okazać w recepcji hotelowej bilet parkingowy oraz kartę VIP. Wówczas nastąpi anulowanie opłaty za postój pojazdu na parkingu.

 6. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 20% rabatem.

 7. Cena zakupu karnetu wynosi 299,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.

 8. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.

 9. Karnet jest ważny przez miesiąc od daty zakupu karnetu.

 10. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był nieczynny.

Karnet VIP PLUS

 1. Karnet VIP PLUS skierowany jest do klientów aktywnie korzystających z atrakcji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.

 2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu swoje dane oraz wyraziła zgodę na umieszczenie na karcie oraz w bazie klientów swojego zdjęcia.

 4. Karnet uprawnia do nielimitowanego wejścia i korzystania z basenu, siłowni, sauny oraz zajęć fitness znajdujących się na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu. Pobyt w każdej ze stref nie jest limitowany.

 5. Klient na okres ważności karnetu VIP PLUS otrzymuje do wyłącznej dyspozycji szafkę zlokalizowanej w strefie SPORT Centrum AQUA ZDRÓJ.

 6. Dodatkowo klient otrzymuje koszulkę sportową z logo AQUA- Zdroju.

 7. W ramach wykupionego karnetu klient ma możliwość skorzystania z pralni hotelowej na pozostawioną odzież sportową.

 8. Osoba, która wykupi Pakiet VIP PLUS ma możliwość oddania odzieży sportowej do pralni hotelowej, każdego dnia obowiązywania karnetu (jeden raz dziennie).

 9. Oddanie odzieży do prania jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu prania odzieży sportowej przez Klienta.

 10. Pozostawiona do prania odzież powinna posiadać informacje dotyczące konserwacji i prania odzieży, metki z temperaturą prania, prasowania, możliwością suszenia w suszarce bębnowej itp. powinny być czytelne.

 11. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z odzieży.

 12. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.

 13. Odzież po treningu należy zostawić w recepcji strefy fitness, która przygotuje odzież do prania, rozdzielając ją do worków i oznaczając nazwisko Klienta na worku.

 14. Pracownicy strefy fitness codziennie po zakończeniu pracy dostarczą odzież do prania do recepcji hotelowej.

 15. Pracownicy recepcji podczas zmiany nocnej wykonają usługę prania odzieży zgodnie z przepisem prania.

 16. Odzież zostanie dostarczona do strefy fitness o godzinie 6.00 następnego dnia.

 17. Posiadacz karnetu ma możliwość nieodpłatnego korzystania z parkingu zlokalizowanego przy Hotelu AQUA ZDRÓJ. Po wizycie w Centrum AQUA ZDRÓJ udając się na parking hotelowy należy okazać w recepcji hotelowej bilet parkingowy oraz kartę VIP. Wówczas nastąpi anulowanie opłaty za postój pojazdu na parkingu.

 18. Posiadacz karnetu po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA ZDRÓJ z 20% rabatem.

 19. Cena zakupu karnetu wynosi 499,00 zł. Zakupu karnetu nie można dokonać środkami z karty rabatowej.

 20. W przypadku zagubienia karty istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20,00 zł.

 21. Karnet jest ważny przez miesiąc od daty zakupu karnetu.

 22. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu) karnet zostanie przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był nieczynny.

Skontaktuj się z nami

edytuj
Sekretariat/Biuro Zarządu:
+48 746 60 93 01
biuro@aqua-zdroj.pl
Sekretariat czynny: 07:00 - 15:00
Basen:
+48 74 660 93 12
Basen czynny codziennie: 06:00 -21:00
Hotel (recepcja):

Nasza lokalizacja